بسم رب الحسین
سلام
حدود یک هفته از انتخابات پارلمان روسیه میگذره و در طول این مدت سناریویی تکراری در حال اجراست. سناریویی که بیشتر مردم ایزان اون رو از حفظ شدن. براندازی!
جالب تر  از این سناریوی تکراری رمز شروع تکراری آن هست که تقلب بوده و هست.
صحنه گردان همیشگی این سناریو یعنی آمریکا این بار نیز به دنبال کسب منافع خود در کشورهای دیگر دست شروع به حمایت از این ادعا کرده و کمی هم در حال ریختن هیزم در این آتش است.
به پیروی از دولت امریکا رسانه های غربی نیز در حال شانتاژ خبر و پخش اکاذیب در این مورد هستند که از اون با عنوان انقلاب نارنجی یاد می کنند.
بر کسی پوشیده نیت که روسیه حریف قدر امریکا در زمینه های مختلف نظامی و ... هست و دولت امریکا سعی دارد با این حربه این حریف قدر را از صحنه به در کند و  حداقل برای مدت کوتاهی دولت روسیه را مشغول به آرام سازی و پاسخ به شبهات مردم کند.
وجه دیگر این اتفاق که توجه جهانیان را به خود جلب کرده تظاهرات بی سابقه مردم در بیش از 10 شهر از روسیه است.
البته مدودف دستور به بررسی این ادعا داده است.
امیدواریم نتیجه این اتفاق هر چه بشود به نفع مردم روسیه تمام شود.
موضوع :
سیاسی ,