بسم رب الحسین

به گزارش سایت خبری ندای انقلاب طی هفته گذشته یک دستگاه نیسان هزاران جلد از انجیل صیهونیستی را به صورت رایگان در منطقه گلپارک تبریز پخش نموده است. این در حالی است که مسیحیان صهونیستی فعالیتهای خود را گسترش داده و در طی چند ماه گذشته در مناطق مختلف تبریز کتاب انجیل صیهونیستی و سایر ادوات تبلیغ مسیحیت را پخش نموده اند.
موضوع :
سیاسی ,