بسم الله الرحمن الرحیم
تجمع اعتراضی دانش‌جویان مقابل باغ قلهک برگزار می‌شود
به دنبال انتشار خبری مبنی بر حضور دیپلمات‌های غربی در باغ قلهک برخی تشکل‌های دانشجویی اعلام کردند که تا دقایقی دیگر در واکنش به این اقدام در مقابل باغ قلهک حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون صدها نیروی پیاده و موتوری یگان ویژه نیروی انتظامی تدابیر شدید امنیتی در حوالی باغ قلهک برقرار کردند.

بر اساس اخبار دریافتی، تشکلهای دانشجویی اعلام کردند تا دقایقی دیگر در واکنش به اقدام تحریک آمیز دیپلمات های غربی مبنی بر حضور در باغ قلهک در مقابل این مجموعه حاضر شده و نسبت به این اقدام اعتراض خواهند کرد.

منبع:خبرگزاری مهر