بسم الله الرحمن الرحیم


چرا همه مشغول تماشا هستیم؟؟؟!!  مگر خداوند نفرمودند از تو حرکت از من برکت؟؟؟ آه و ناله بس است دیگر.  فردا دیگر حتما وزیر امورخارجه کشورمان گروهی را مامور به مذاکره در مورد بازسازی بقیع عزیز می کند. زودتر باید ستاد بازسازی حرم امامین بقیع را تشکیل دهیم مگر تا شروع بازسازی بقیع چند روز مانده؟ آقای فرشچیان کارشان زیاد شده دیگر، گمان کنم که الان مشغول طراحی ضریح مطهر  هستند. حتما مثل قبل هنرمندان اصفهانی مسئول ساخت ضریح هستند. مردم شروع کنید. خانم ها وقت استفاده از النگو هایتان رسیده است، انگشتری ها، گردنبند ها ووو همه را زودتر بیاورید... کار عقب مانده زیاد است. دست بجنبانید یا علی....روضه هشتم ماه


برچسب ها :
روضه هشتم ماه , 

موضوع :
مذهبی ,  اجتماعی ,