بسم الله الرحمن الرحیم


آقایان مسئول این رسم حکومت داری نیست؛ نگذارید بگن اینم آخر عاقبت حکومت...                                                        عكس : مجتبی حیدری   موضوع :
سیاسی ,  اجتماعی ,  عکس ,