بسم الله الرحمن الرحیم

سپیده دم امروز مجید جمالی فشی، عامل ترور شهید علیمحمدی دانشمند هسته ای كشورمان به دار مجازات آویخته شد.


برچسب ها :
ترور , 

موضوع :
سیاسی ,  عکس ,  انقلاب و دفاع مقدس ,