بسم الله الرحمن  الرحیم

ترجمه:

آری، شما ناقه خلافت را در اختیار گرفتید، حتی این اندازه صبر نکردید که رام گردد، و تسلمیتان شود، ناگهان آتش فتنه ها را برافروختید، و شعله ای آن را به هیجان در آوردید و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید، و به خاموش ساختن انوار تابان آئین حق و از میان بردن سنتهای پیامبر پاک الهی پرداختید.

به بهانه گرفتن کف - از روی شیر - آن را به کلی تا ته مخفیانه نوشیدند.

ظاهراً سنگ دیگران را به سینه می زدید اما باطناً در تقویت کار خود بودید -.

برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید، ما نیز چاره ای جز شکیبایی ندیدیم، همچون کسی که خنجر بر گلوی او و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد!

عجب اینکه شما چنین می پندارید که خداوند ارثی برای ما قرار نداده - و ما از پیامبر خدا(ص) ارث نمی بریم-.

آیا از حکم جاهلیت پیروی می کنید؟ چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای آن ها که اهل یقینند؟!

آیا شما این مسائل را نمی دانید؟

آری می دانید، و همچون آفتاب برای شما روشن است که من دختر اویم، شما ای مسلمانان! آیا باید ارث من به زور گرفته شود ای فرزند ابی قحافه به من پاسخ ده!

آیا در قرآن است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارثی نبرم؟ چه سخن ناروائی؟!

آیا عمداً کتاب خدا را ترک گفتید و پشت سر افکندید؟ در حالی که می فرماید:

«سلیمان از پدرش داود ارث برد».

و در داستان یحیی بن زکریا می گوید:

«خداوندا فرزندی نصیب من کن که از من و از آل یعقوب ارث ببرد».

و نیز می فرماید:

«خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر از بیگانگان اولی هستند».

و نیز می گوید:

«خداوند به شما درباره فرزندانتان توصیه می کند که سهم پسران دو برابر دختران است».

و نیز فرموده:

«اگر کسی مالی از خود بگذارد، برای پدر و مادر و بستگان به طرز شایسته وصیت کند، این بر همه پرهیزکاران حق است».

شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟، و هیچ نسبت و خویشاوندی در میان ما نیست؟!

آیا خداوندی آیه ای مخصوص شما نازل کرده است که پدرم از آن خارج ساخته؟

یا می گوئید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی برند، و من با پدرم یک مذهب نداریم؟!!

یا اینکه شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟!

حال که چنین است پس بگیر آن - ارث مرا - که همچون مرکب آماده و مهار شده آماده بهره برداری است و بر آن سوار شو،

ولی بدان در قیامت تو را دیدار می کند و بازخواست می نمائیم، و در آن روز چه جالب است که داور خدا است، و مدعی تو محمد(ص) و موعد داوری، رستاخیز، و در آن روز باطلان زیان خواهند دید، اما پشیمانی به حال شما سودی نخواهد داشت!

بدانید:

«هر چیزی جایگاهی دارد و قرارگاهی، و به زودی می دانید» چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش می آید و کیفر جاویدان دامانش را می گیرد!

تفسیر:

1- زنده کردن آئین جاهلی

سخنان فاطمه(س) در این بخش اوج بیشتری می گیرد و از هیجان و سوز شدیدتری برخوردار است، دلش از این می سوزد که بار دیگر احکام جاهلیت دارد زنده می شود چرا که در جاهلیت به دختران مطلقاً ارث نمی دادند، اسلام آمد و خط بطلان بر این معنی کشید، و همه بستگان مسلمان در ارث شریک و سهیم دانست، بنابراین تنها مسأله «فدک» مطرح نیست، آنچه مطرح است در درجه اول خطر احیای سنن جاهلیت و محو سنن اسلامی است و لذا در این بخش آن ها را شدیداً ملامت می کند و آن ها را زیر رگبار حملات خود قرار می دهد.

از همه عجیبتر اینکه کار را چنان عجولانه انجام دادند که هر کس می فهمید مسأله «غصب فدک» مسأله ساده ای نیست، حتی نگذاردند که جای پایشان در امر خلافت محکم شود، و به اصطلاح آبها از آسیاب بیفتد و بعد به فکر این تجاوز ظالمانه بیفتند و این نکته مهمی برای پی بردن به عمق این توطئه بزرگ است.

2- اشاره به دلائل خصم

دختر پیامبر این خطیب بزرگ و داور پر مایه سپس به طور ضمنی به دلائل آن ها می پردازد که مدعی بودند رسول خدا(ص) فرموده، «ما پیامبران مطلقاً ارثی از خود به یادگار نمی گذاریم».

سپس به پاسخ منطقی دندان شکن پرداخته و از عمومات قرآن و خصوص آن شاهد و گواه می آورد، و با ذکر چندین آیه از کتاب ثابت می کند که باید این حدیث مجعول را به دیوار کوبید!

3- فاطمه(س) تمام راههای فرار را به روی آن ها می بندد

این عالمه بزرگوار چنان با حربه استقلال بر حریف هجوم می آورد که راه گریزی برای او باقی نمی گذارد.

می فرماید: اگر عذر شما آن حدیث مجعول است که می گوید:

«ما پیامبران ارثی نمی گذاریم»!

پاسخ آن را از آیات قرآنی برای شما گفتم، و اگر عذر شما ممنوع بودن ما از ارث است بدانید در اسلام همه فرزندان از پدران و مادران خود ارث می برند، تنها کسانی مستثناء هستند که هم کیش و هم آئین پدر نباشند، یعنی فرزندان غیر مسلمان از پدر و مادر مسلمان هرگز ارث نمی برند، آیا به عقیده شما آئین من و پدرم از هم جدإ؛ررّّ است؟!

و اگر رسوبات احکام جاهلی در مغز شماست که می گوید:

«دختر سهمی از ارث ندارد» با طلوع آفتاب اسلام این موهومات و خرافات برچیده شده و راهی به سوی بازگشت به شب ظلمانی بعد از طلوع صبح وجود ندارد.

4- آیا شما به قرآن آشناترید یا اهل بیت وحی(ع)؟

فاطمه(س) این بانوی شجاع این راه را هم بر آن ها می بندد که بگویند ما از قرآن چنین و چنان می فهمیم، می گوید کجای قرآن؟ و با کدام تفسیر؟ چه کسی بهتر از پسرعمویم علی(ع) که در آغوش وحی پرورش یافته، و از کاتبان وحی بوده، و قرآن و تفسیر قرآن را از دو لب پیامبر (ص) شنیده به این کار سزاوارتر است؟

اصلا قرآن در خانه ما نازل شده و «اهل البیت ادری ما فی البیت»

خلاصه در یکجا به مسأله ارث بردن سلیمان از پدرش داود، و ارث بردن یحیی از پدرش زکریا که همه از انبیای بزرگ بودند اشاره می فرماید و می گویند- بر خلاف این روایت مجعول - قرآن تصریح می کند که از یکدیگر ارث بردند و می دانیم هر روایتی مخالف قرآن باشد از درجه اعتبار ساقط است.

و گاه از عمومات قرآن که می گوید: «فرزندان، اعم از پسر و دختر، از پدران ارث می برند» و «عموم خویشاوندان در سهم ارث طبق قانون اسلام و طبقات تعیین شده در ارث سهمیه دارند» بهره می گیرد و می گوید:

آیا این خبر واحد که هم مخالف عموم قرآن است و هم مخالف خصوص آن می تواند ارزش و بهائی در دادگاه عدل اسلامی داشته باشد و سر سوزنی برای آن قیمت قائل شد؟ سپس تمام راههای دیگر از جمله موانع مهم ارث را شمرده و نفی می کند.

5- اکنون که چنین است همه از آن شما!

سپس دختر گرامی(ص)، این بانوی فداکار برای اینکه آن ها تصور نکنند که دلبستگی خاصی به فدک به عنوان مال دنیا دارد، نه به عنوان یک هدف الهی، در بخش دیگری از سخنانش می افزاید:« اکنون که چنین است همه اش را در اختیار بگیرید، و هر کار از شما ساخته است بکنید، اما بدانید دادگاه عظیمی در پیش دارید که با دادگاههای عالم دنیا فرق بسیار دارد، در آنجا حاکمش خدا است، و مدعی شما در آن دادگاه شخص پیامبر(ص) است، و موعد دادگاه روز قیامت «یوم البروز» روز آشکار شدن همه پنهانیهاست!»

اگر پاسخی برای آن روز آماده کرده اید بسم اللّه، و گرنه خود را برای کیفر الهی آماده کنید.

آن روز قطعاً از کار خود پشیمان خواهید شد ولی این پشیمانی قطعاً برای شما سودی نخواهد داشت چرا که پرونده اعمال بسته شده، و راهی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد.

برچسب ها :
حضرت زهرا(س) , 

موضوع :
مذهبی ,