بسم الله الرحمن الرحیم
حسین جان؛
سائل و سینه زن و سیب، سحر ، سوره فجر سوز دل، بهر عزای تو دما دم داریم، هفت سین کرمت جور همیشه آقا ، ما فقط "یک سفر کرببلا" کم داریم

نوروز مبارک

برچسب ها :
عید , 

موضوع :
عکس ,  اجتماعی ,  عمومی ,