1- سید شهاب الدین صدر (عصر ایران: تایید صلاحیت نشده اند)

2-مرتضی آقا تهرانی

3-سید مهدی هاشمی

4-حسن غفوری فرد

5- احمد زمانی

6-طیبه صفایی

7-روح الله حسینیان

8- علی اصغر زارعی

9- صفار زاده

10-نامجو

11-سید محمود نبویان

12 -قاسم روانبخش

13- حمید رسایی

14- بهنام ملکی

15- مهدی کوچک زاده

16-امیدوار رضایی

17-محمد سلیمانی

18- ناصر سقایی بی ریا

19- سید کمال سجادی

20- مهرداد بذرپاش

21- بیژن نوباوه وطن

22- محمد رضا مرندی

23- زهره سادات لاجوردی

24- ایراندخت فیاض

25- طاهره نظری

26-حسن حمید زاده

27- مسعود میرکاظمی

28- محمد کوثری

29- حمید فرمانی

30- سید محمد طباطباییبرچسب ها :
انتخابات مجلس شورای اسلامی , 

موضوع :
سیاسی ,